Sälja, köpa och byta lektioner i fasta grupper

– En möjlighet för att du inte ska tappa timmar i sadeln.

Denna möjlighet har tagits fram för att du som ryttare i fast grupp inte ska tappa timmar i sadeln vid de tillfällen du måste avboka. Den ska även underlätta för ridskolan att kunna planera lektionerna på bästa sätt för våra hästar.

Lektioner planeras för dig som ryttare i en fast grupp. Det innebär att det finns en plan och häst anpassad efter dina förutsättningar. Även om du ersätts av en ryttare på din egen nivå, så kan det ändå innebära att ni skiljer i vikt/längd och egenskaper som ryttare. Det betyder att hästen som var planerad för dig kanske inte passar din ersättare.

Meddela ridskolan

Efter 14:00 varje dag ska ca 50 elever paras ihop med 33 hästar, vars arbetsdag måste planeras noggrant. Det är ett jobb som är svårt nog utan ändringar eller missade/sena avbokningar. Det innebär att ridskolan måste få information om kommande ändringar senast kl. 14:00 samma dag som ändringen avser.

  • Ändringen ska skrivas in som meddelande via den gröna pratbubblan i Hippocrates hos eleven som har sålt lektionen.
  • När ni säljer/byter lektioner maila ridskolan senast kl 14:00 samma dag– detta för att vi skall hinna göra eventuella hästbyten.                                 

Vi ber dig att vara rädd om denna möjlighet så vi kan fortsätta erbjuda den.

  • För att byta/sälja/köpa lektioner så krävs att båda rider ordinarie lektion hos oss.
  • Du får sälja till annan lektionsryttare på din nivå och högre.
  • Du får köpa av annan lektionsryttare på din nivå och lägre.
  • Du får sälja/byta upp till 3 lektioner per termin och grupp.
  • Grupp V får sälja till elev på IV nivå och uppåt

Byten av lektioner innebär samma sak som att sälja. Begränsningen innebär att du max får sälja eller byta TRE lektioner per termin och grupp. Det är alltså inte tillåtet att sälja tre lektioner och därefter byta ytterligare lektioner.

Vill du ha en ny ridtid permanent och byta grupp skall du i stället ta kontakt med kontoret via mail [email protected] 

Om du vill byta eller sälja in ridtid med en annan medlem så skall du använda dig använda dig av Facebookgruppen Clarebergs Ridklubb Köp-Sälj-Byte av ridlektioner.