You are currently viewing Årsmöte 5 mars 2023

Varmt välkommen till årsmöte, söndagen den 5 mars kl 15:00.

Under årets möte behandlas klubbens bokslut och verksamhetsberättelse för 2022. Delar av styrelsen är avgående och nya skall väljas in.

Under årsmötet behandlas även inkomna motioner från medlemmar.
Vänligen mejla in dessa senast den 12 februari till styrelsen till styrelsen@clarebergsrk.se

Vi ses uppe i Café Clara där det kommer att finnas fika!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Clarebergs Ridklubb

  • Post category:Ridskolan