Villkor för lektionsridning hos CRK

Du som ridande på ridskolan skall vara medlem i föreningen och vara införstådd i att det är en ideell förening och inte är ett företag. Det betyder att du inte bara är kund hos oss utan att du i och med ditt medlemskap också äger en del av föreningen, därmed förväntas du måna om den och ställa upp med en viss mängd ideellt arbete.

Som medlem förväntas du bidra med en halv dags funktionärsarbete per termin i samband med tävling, städdagar, familjedagar, fixardagar eller andra arrangemang. Funktionärer ska ha fyllt 15 år, om ridskoleeleven är yngre går uppdraget till dennes målsman. Exempel på funktionärsuppgifter är: Banpersonal, städpersonal eller andra förekommande arbetsuppgifter vid tävling/clinics/arrangemang och dylikt. Information och/eller utbildning kommer naturligtvis att erbjudas för att funktionärsarbetet ska bli lärorikt och ge positiva upplevelser.

Vi har en gemensam ekonomi över sektionsgränserna och alla pengar som föreningen får in, investeras i verksamheten. Det innebär att när du bidrar till verksamheten och den går med vinst, så bidrar du till att öka möjligheten att köpa bra hästar och ponnyer till ridskolan, ny utrustning, hinder, rusta upp anläggningen och mycket annat. Det finns ingen ägare som gör vinst på vår verksamhet, vi tillsammans är föreningen.

Du som medlem i en demokratisk förening har rätt att göra din röst hörd genom att delta på årsmötet, engagera dig i styrelsearbete eller sitta med i någon av våra sektioner (tävlingskommittén och ungdomssektionen). Här behövs alla!

Allmänt

Ridabonnemanget är personligt och får ej överlåtas. Ridskolan förbehåller sig rätten att när som helst under pågående termin ändra ridtid- och gruppindelning om så erfordras. I ridtiden, oavsett gruppnivå, ingår tid för upp- och avsittning samt banbyggnad vid hopplektion.

När du deltagit vid dina tre första provlektioner eller har betalat din första faktura förbinder du dig att hålla dig uppdaterad och att följa de abonnemangsregler som är gällande. Dessa regler skall finnas tillgängliga på hemsidan. I de fall eleven är minderårig ligger ansvaret för att abonnemangsreglerna följs på målsman.

Alla medlemmar är automatiskt olycksfallsförsäkrade till, från och under tiden för aktivitet arrangerad av Clarebergs ridklubb. Mer info om försäkringen hittar du på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring

Avgift

Som abonnemangstagare förbinder du dig att betala en fast lektionsavgift till dess att du skriftligen säger upp ditt abonnemang och din uppsägningstid har löpt ut. Avgiften för abonnemanget skall erläggas i förskott senast det datum som anges på fakturan för abonnemanget.

Om man önskar delbetalning så åligger det elev själv att fyllt i detta i sin elevportal att man önskar delbetalning och detta kan inte ändras när fakturan väl är utskickad. Vid delbetalning tillkommer en avgift på 100 kr.

Nya abonnemang

Som ny på ridskolan kan du skriftligen avsluta ditt abonnemang efter 1-3 provlektioner. Avgift utgår dock alltid för dessa lektioner enligt gällande lektionsavgifter + medlemskap. Har du inte avanmält dig skriftligen i anslutning till senast den tredje lektionen förbinder du dig till ett abonnemang på ridskolan. Nybörjare har inte dessa provlektioner utan gällande uppsägningstid tillämpas.

Uppsägning av abonnemang

Uppsägning av ridabonnemang sker skriftligen till [email protected], lämnas direkt till kontoret på plats eller skickas till CRK von Seths Gata 11, 425 33 Hisings Kärra. Uppsägningstid är 1 månad från uppsägningsdatumet. Du kommer att få en bekräftelse på att din uppsägning är registrerad. Spara ditt skickade mail tills du fått bekräftelsen.

Undantag gällande uppsägningstiden görs om ersättare hittas tidigare. Observera att utebliven betalning inte accepteras som uppsägning.

Om uppsägning av ridabonnemang ej har skett senast 1 månad före betalningsförfallodag (terminsbetalning eller delbetalning) måste hela ridavgiften erläggas oavsett om den kommer att utnyttjas eller ej.

Inför ny termin gäller uppsägning senast 1 maj inför höstterminen och 1 november inför vårterminen, därefter gäller 1 månads uppsägningstid. Redan inbetalda avgifter kan, enligt de bestämmelser som gäller, ej betalas tillbaka. Detta gäller även vid terminsbetalning. 

Återbud/sälja och byta lektioner

Återbud till ridlektion ska vara ridskolan tillhanda senast kl 14.00 på vardagar, samt senast kl 09.00 lördag och söndag. För att vi ska kunna planera hästarnas arbete på bästa sätt är det viktigt att du lämnar återbud till din ridlektion om du inte kan komma. Om du sålt lektion så måste detta meddelas i pratbubblan för den som sålt lektionen. Information om hur du säljer/byter lektionen hittar du här. 

Priser HT24  

Clarebergs Ridklubb hälsar alla gamla och nya kunder välkomna till våra aktiviteter. Vi reserverar oss för eventuella justeringar i priserna.

Lektionsridning

 • junior 45 min  235 kr
 • junior 60 min  305 kr
 • senior 60 min  325 kr
 • senior 70 min 365 kr
 • specialgrupp 8 st junior 335 kr
 • specialgrupp 8 st senior 345 kr
 • funktionsvarierad 30 min 465 kr
  Betalning sker enligt faktura från Hippocrates.

Drop-in

Dropin-pris för dig utan fast plats i en ridskolegrupp är

 • 365 kr / lektion. (Vi har inte juniorpriser på 60-minutersdropin.)

Dropin-pris för dig med en fast plats i en ridskolegrupp är

 • 60 min: 325 kr / lektion
 • Junior dropin: 235 kr / lektion

Skåp

Det finns möjlighet att hyra skåp för 210 kr per termin.
 

Anmälan och uppsägning

Vi ber vänligen vårdnadshavare till våra elever att ta del av den information gällande bestämmelser för gruppridning, som finns här.

Om uppsägning av ridabonnemang ej har skett senast 1 månad före betalnings-förfallodag (terminsbetalning eller delbetalning) måste hela ridavgiften erläggs oavsett om den kommer att utnyttjas eller ej. 

Redan inbetalda avgifter kan enligt de bestämmelser som gäller, ej betalas tillbaka. Detta gäller även vid terminsbetalning. 

Betalning

Höstterminens ridavgift faktureras via Hippocrates. Vid utebliven betalning kan vi tyvärr inte garantera reserverad ridtid. På vårterminen går det att dela upp betalningen på 3 ggr.

Obs! Påminnelseavgift på 100kr tas ut vid skriftlig påminnelse om utebliven ridavgift.

Förfrågningar kan göras per telefon: 0721– 57 32 60 måndag t.o.m. fredag  eller via mail [email protected].

Medlemsskap 

Clareberg Ridklubb har obligatoriskt medlemskap där en av klubben tecknad olycksfallsförsäkring i Länsförsäkringar ingår. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. 

Obs! Medlemsavgiften ingår inte i ridavgiften.

Medlemsavgift:

 • För seniorer 600 kr/ år
 • För juniorer 430 kr/ år

Viktigt

 • Ridavgift skall vara betald enligt datum på faktura. Vid utebliven betalning kan vi tyvärr inte garantera reserverad ridtid.
 • I ridundervisningen på Clarebergs Ridklubb ingår det hästkunskapsundervisning (teori) som alltid är relaterad till, och har anknytning till elevernas ridnivå.
 • Observera att grupperna alltid samlas 30 minuter före varje aktuell ridtid, för upprop och iordningställande av hästen samt övriga förberedelser inför den aktiva ridtiden. Detta gäller även vid hästkunskapsundervisning (teori).