You are currently viewing Kallelse årsmöte 2023

Alla medlemmar i Clarebergs Ridklubb hälsas välkomna till årsmötet.

Tid: söndag 5 mars kl 15.00

Plats: Café Clara

Som nämnts i tidigare nyhet, kommer klubbens bokslut och verksamhetsberättelse för 2022 att gås igenom.

Dagordning och annan information kommer att publiceras på anslagstavlan i entrén samt under rubriken Föreningen här på hemsidan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Clarebergs Ridklubb

  • Post category:Ridskolan