You are currently viewing Välkommen på årsmöte för CRK
Photo by Tirachard Kumtanom: https://www.pexels.com/photo/white-blank-notebook-733857/

Söndag 3 mars 2024 kl 15:00.

Under årets möte behandlas klubbens bokslut och verksamhetsberättelse för 2023. Delar av styrelsen är avgående och nya skall väljas in. Under årsmötet behandlas även inkomna motioner från medlemmar. Vänligen mejla in dessa senast den 11 februari till styrelsen till [email protected].

Vi ses uppe i Café Clara där det kommer att finnas fika!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Clarebergs Ridklubb