You are currently viewing Information inför årsmöte 3 mars 2024
Photo by Tirachard Kumtanom: https://www.pexels.com/photo/white-blank-notebook-733857/

Årsredovisning, dagordning, revisorns rapport samt valberedningens förslag finns publicerade på Föreningen.

Väl mött på årsmötet den 3 mars 2024!