Clarebergs Ridklubbs ledord


Clarebergs Ridklubb är en ideell förening vilket innebär att vi alla vinner någonting på det vi tillsammans åstadkommer. 

Clarebergs Ridklubb står för: 

Respekt

 • Hästens välbefinnande står i centrum.
 • Vi springer inte i stallet eller ridhuset.
 • Vi skriker inte i stallet eller ridhuset.
 • Vi svär inte eller använder andra fula ord.
 • Vi hälsar på varandra.
 • VI HJÄLPS ÅT. 


Ordning och reda

 • Var sak på sin plats.
 • Vi lägger tillbaka saker vi tagit fram.
 • Vi diskar efter oss.  


Pålitlighet

 • Det man har sagt att man ska göra, det gör man.
 • Vi fuskar inte och lämnar inte jobb som vi förväntas göra till någon annan.
 • Vi pratar väl om och till varandra – dina klubbkamrater ska kunna lita på dig.  


Öppenhet

 • Alla är lika välkomna till Clarebergs Ridklubb.
 • Alla är lika mycket värda på Clarebergs Ridklubb – det gäller både människor och hästar.
 • Vi delar gärna med oss av information.  


Engagemang

 • För att Clarebergs Ridklubb ska vara en bra förening måste vi vara engagerade medlemmar.
 • Vi är delaktiga och hjälper till när klubben ordnar tävlingar och andra arrangemang.


Ansvar

 • Vi respekterar och följer de regler som gäller, för SÄKERHETENS skull.
 • Vi som är medlemmar i Clarebergs Ridklubb tar ansvar för att vår förening fungerar så bra som vi vill.
 • Som vuxen hjälper vi alltid våra barn och ungdomar.
 • Vi som är medlemmar ska alla dra vårt strå till stacken och ge klubben av vår tid.
 • Alla är vi en förebild för någon. 


Trygghet

 • Om alla medlemmar värnar om föreningen och varandra – då blir det tryggt på Clarebergs Ridklubb.
 • Vi försöker följas åt till och/eller från busshållplatsen när det är mörkt.  


Förnyelse

En förening som Clarebergs Ridklubb står aldrig still. Det finns alltid nya idéer att pröva och nya vägar att gå mot en ännu bättre, ännu goare klubb.