You are currently viewing Fixarvecka

Hästarna har nu kommit hem från sommarbetet och har skotts upp av hovslagarna. Stallet ställs i ordning parallellt med de sista aktiviteterna i renoveringen som pågått sedan den 1 juli. Utrustningen putsas och säsongens tredje röjning i hagarna görs.